Hydraulické dierovadlá s profilovými nožnicami

Hydraulické profilové nožnice, vysekávačky a príslušenstvo výrobcu Kingsland.

Vysekávací stroj s profilovými nožnicami Compact

Univerzálne hydraulické nožnice s dierovadlom Compact.

Sú to univerzálne hydraulické nožnice určené na dierovanie (vysekávanie), strihanie plochých pásov, strihanie profilového materiálu a strihanie kruhovej a štvorcovej ocele. Vyrábajú sa o kapacite 40, 45 a 60 ton. Rada 45 a 60 ton má navyše vystrihovanie rohov do plechu resp. ohýbací prípravok pre ohýbanie plochej ocele. Nožnice majú jeden hydraulický valec a poskytujú obrovskú variabilitu plecho - tvárniacich prác. Stroje sa vyznačujú mimoriadnou spoľahlivosťou pri dlhodobom užívaní.

PDF VIDEO

Vysekávací stroj s profilovými nožnicami Multi

Univerzálne hydraulické nožnice s dierovadlom Multi.

Sú to univerzálne hydraulické nožnice určené na dierovanie (vysekávanie), strihanie plochých pásov, strihanie profilového materiálu a strihanie kruhovej a štvorcovej ocele. Vyrábajú sa o kapacite 60 - 175 ton. Majú dva priamočiare nezávislé valce, čo umožňuje dvom obsluhám robiť zároveň na dvoch rôznych pracoviskách. Stroje poskytujú obrovskú variabilitu plecho - tvárniacich prác a vyznačujú sa mimoriadnou spoľahlivosťou pri dlhodobom užívaní.

PDF VIDEO

Vysekávací stroj samostatný Punch

Univerzálne hydraulický vysekávací stroj Punch.

Je to univerzálna hydraulický stroj určený na dierovanie (vysekávanie), Vyrába sa s kapacitou 50 - 175 ton. Oproti radu Compact a MULTI majú stroje Punch, už od rady 60 ton, vyloženie až 625 mm, čo umožňuje robiť otvory do stredu plechov.

Stroje radu Punch a Dublepunch (nezávyslé dierovanie na oboch stranách stroja) taktiež slúžia na dierovanie (vysekávanie) profilov pomocou dierovacích (vysekávacích) nástrojov. Pre dierovanie (vysekávanie) je možné použiť okrem dierovacích (vysekávacích) nástrojov pre kruhové, štvorcové, oválne a drážkové otvory, aj nástroje pre otvory iných tvarov (napr. nástroje na žalúziové vetranie, vysekávanie okrajov rúr, rádiusov rohov plechov a iné). Vyznačujú sa mimoriadnou spoľahlivosťou pri dlhodobom užívaní.

PDF PDF VIDEO

Vysekávací stroj špeciál Tubemaster

Špeciálne hydraulické vysekávacie stroje Tubemaster.

TubeMaster je lis pre dierovanie (vysekávanie) otvorov do uzatvorených profilov. Pre zákazníka, ktorý potrebuje rýchle, presné a nedeformované vystrihovanie akýchkoľvek otvorov do takmer akéhokoľvek uzatvoreného profiluje to priam ideálny stroj.

Skladá sa z:robustného hydraulického vystrihovacieho lisu o kapacite 60 ton, automatického polohovacieho zariadenia s NC riadením M550 a upínacím systémom. Stroj má univerzálna strižnica pre trubky, pre jäkle, (pre každý druh samostatnú), nastaviteľný pridržiavač s kónickými segmentmi a vedením a súčasťou stroja je podávacia valčeková dráha od 3,6 do 7,6 metra.

PDF VIDEO

Vysekávací stroj špeciál Triplehead

Špeciálne hydraulické vysekávacie viachlavové stroje Triplehead.

Je to hydraulický stroj určený na dierovanie (vysekávanie) strihanie na dvoch resp troch valcoch. Stroje sa dodávajú s lineárnym vedením a umožňujú urobiť na výrobkoch až tri operácie na jedno nastavenie resp. na jeden krok. Napr prelisovanie, vyseknútie otvoru a nakoniec odstrihnutie výrobku z plochej ocele. Vyrábajú sa s kapacitou 45 ton 2 bočné valce a 95 ton stredový valec. Oproti radu Punch, nemusí obsluha neustále vymieňať dierovacie (vysekávacie) nástroje a stroj aoutomaticky aj nadelí výrobky z plochej tyče.

PDF VIDEO

Dierovačka I a H profilov s podávaním

Špeciálne hydraulické vysekávacie stroje.

Firma KINGSLAND neustále vyvíja nové technológie na spracovanie profilov. V ponuke sú vysekávačky do I resp H profilov, viac hlavové rotačné riešenie vysekávania (dierovania) ktoré sa môže zapojiť do linky na spracovanie nosníkov a nosníkových konštrukcií vrátane dierovania, delenia pod uhlom, ohýbania atď.

VIDEO

Príslušenstvo

ClampMaster Dvoj-osé samostané stoly k vysekávačkám.

Samostatne stojaci stôl ClampMaster 2-osí je vhodné riešenie na dierovanie, ak zákazník nevyužíva výhody CNC vysekávačky, rep. nemá finančné prostriedky na finančne náročnú vysekávačku . Pracovná plocha stola je v ose X 1250 mm a v ose Y 700 mm s presnosťou polohovania +0,1 mm. Stôl obsahuje 2 automatické úchytky. ClampMaster je dodávaný NC systémom K210 s kapacitou až 225 programov resp. 800 krokov, alebo CNC systémom M9100.

PDF VIDEO

Manuálne KS a Automatické KA lineárne vedenia.

Jedná sa o sadu podperných a pomocných ramien pre manuálne resp automatické podávanie plechu do strihu podľa presne nastavených dorazových blokov. Pri automatickom lineárnom vedení riadiaci systém NC systéme ATL 550, umožňuje naprogramovať 8 programov spolu pre 80 polôh automatického polohovania. Zostava má 4 ks podperných nôh, 4 ks nastaviteľné podpery materiálu a 4 ks podperných kladiek. Štandardná dlžka je 4 až 12 metrov.

VIDEO